Sidebar

Pro různé technologie zpracování a použití je potřeba rozdílných grafických podkladů. Zatímco pro elektronickou komunikaci je používáno bitmapového ztvárnění pro svou univerzálnost a jednoduchost, je k výrobě motivu různými technologiemi zapotřebí vektorové formy.

Pokud si nejste jistí zda máte požadovaný motiv ve vektorové nebo bitmapové formě, pro ověření je nejsnadnější použít maximálního zvětšení, které umožňuje Váš program. Zatímco u vektoru zůstává linie mezi barvami i po maximálním zvětšení stále jasná, dochází u bitmapy k znejasnění v podobě "přechodových čtverečků".

Tento rozdíl je patrný na příkladu obrázků:

vektor:

vektor


bitmapa:

bitmapa

 

Nejčastější přípony u souborů podporující vektorovou grafiku jsou: *.eps; *.ai; *.wmf; *.pdf; *.cdr; *.dwg; *.dxf; *.sxd; *.ps; *.prn; *.svg a další.
Samotná přípona souboru ovšem není zárukou, že obsahuje vektorovou podobu grafiky. Zatímco formáty souborů podporující vektor mohou obsahovat i bitmapu, je u bitmapového formátu souboru vektorové ztvárnění zcela vyloučeno.
Z používaných bitmapových formátů tedy vektorem rozhodně není: *.bmp; *.jpg; *.gif.; *.png

Pro vlastní tvorbu vektorových obrázků doporučujeme program INKSCAPE, který je k dispozici zdarma na adrese https://inkscape.org/cs/download/