Sidebar

Standardní termíny zpracování s možností upřednostněné výroby

Termín zpracování

Základní termín zpracování je uveden u každé kalkulace jako počet pracovních dnů od splnění náležitostí.

Termín je vypočítáván automaticky dle rozsahu a náročnosti konkrétního požadavku včetně nutného řazení do výroby.

Například požadavek s termínem zpracování 3 dny, u kterého jsou náležitosti splněny v úterý, v 10:00 je standardně expedován nejpozději v pátek do 10:00 Jelikož jsou zakázky řazeny dle aktuálního plánu výroby, může se stát, že bude již dříve naplánováno obdobné zpracování na stejné technologii a materiálu jako Váš požadavek, tím může být i Váš požadavek rovnou zpracován. Takovou shodou může dojít k expedici v kratším, než uvedeném termínu. Zkrácené zpracování termínu, při této situaci není formou upřednostnění, ale standardním výrobním zpracováním, které není ovlivněno požadavkem ze strany zákazníka. Tuto situaci není možno prověřit předem.

Pokud je zákazníkem vyžadován ručený zkrácený termín zpracování, je možno využít možnosti placeného upřednostnění výroby. Cena upřednostnění je závislá na standardním počtu dnů uvedených v kalkulaci a požadovaném počtu dnů (hodin). Termín je vždy počítán od splnění náležitostí jako pracovní dny (hodiny).

V opačném případě, kdy zákazník umožní zpracování v termínu delším jak 3 dny, oproti standardnímu termínu zpracování, je poskytována sleva výroby až do výše 7% hodnoty takto prodlouženého požadavku.

Možnost zkrácení základního termínu zpracování, bez placeného upřednostnění, je možná při rezervaci termínu zpracování předem. Taková rezervace umožňuje naplánovat zařazení do zpracování dříve, než jsou splněny náležitosti. Bezplatná rezervace kapacit je poskytována pouze stálým aktivním zákazníkům.

Standardní pracovní den je počítán Po-Čt od 8:00 do 17:00
v Pátek a den před pracovním volnem od 8:00 do 15:00
Náležitosti splněné mimo tento čas jsou brány jako splněné následující pracovní den v 8:00.

 

Možnosti zkrácení termínu zpracování

(upřednostnění zpracování)

 

Při požadavku
↔ Standardní termín zpracování v pracovních dnech Orientační sleva u pravidelné plánované výroby při možnosti prodloužení termínu
↕ Požadovaný termín Orientační příplatková cena upřednosnění při požadavku zkrácení termínu

  2 dny 2,5 dne 3 dny 3,5 dne 4 dny 5 dnů 6 dnů 7 dnů 8 dnů 9 dnů 10 dnů
10 dnů sleva 7% sleva 6% sleva 6% sleva 5% sleva 5% sleva 4% sleva 3% sleva 2%      
9 dnů sleva 6% sleva 5% sleva 5% sleva 4% sleva 4% sleva 3% sleva 2%       150 Kč
8 dnů sleva 5% sleva 4% sleva 4% sleva 3% sleva 3% sleva 2%       150 Kč 300 Kč
6 dnů sleva 3% sleva 2% sleva 2%         150 Kč 300 Kč 500 Kč 800 Kč
5 dnů sleva 2%           150 Kč 300 Kč 500 Kč 800 Kč 1 300 Kč
4 dny           150 Kč 300 Kč 500 Kč 800 Kč 1 300 Kč 1 800 Kč
3,5 dne         150 Kč 300 Kč 500 Kč 800 Kč 1 300 Kč 1 800 Kč  
3 dny       150 Kč 300 Kč 500 Kč 800 Kč 1 300 Kč 1 800 Kč    
2,5 dne     150 Kč 300 Kč 500 Kč 800 Kč 1 300 Kč 1 800 Kč      
2 dny   150 Kč 300 Kč 500 Kč 800 Kč 1 300 Kč 1 800 Kč        
1,5 dne 150 Kč 300 Kč 500 Kč 800 Kč 1 300 Kč 1 800 Kč          
1 den 300 Kč 500 Kč 800 Kč 1 300 Kč 1 800 Kč            
6 hod 500 Kč 800 Kč 1 300 Kč 1 800 Kč              
3 hod 800 Kč 1 300 Kč 1 800 Kč                

Cena upřednostnění dle požadovaného ručeného času zkrácení výroby. Termíny jsou uvedeny v pracovních dnech od splnění náležitostí.

 

Zkrácení termínu na 50% a méně základního času musí být potvrzeno předem, možnost upřednostnění závisí na aktuálních časových možnostech výroby. Při takovém zkrácení termínu bere objednavatel na vědomí, že není možno zaručit náš vysoký standard kvality a může dojít k jeho snížení ať již z důvodu nemožnosti standardního servisního zásahu do technologie při nedokonalém výstupu, tak pro případné nedodržení technologických časů a postupů. Nedokonalost způsobená takovýmto upřednostněním není brána jako důvod k případné reklamaci. Ručené dodržení kvality při požadavku upřednostnění je možno přikoupit za cenu 4 násobku příslušného upřednostnění, minimálně však 2 000 Kč (cena rezervace servisního zásahu - pokud to časování umožňuje).

V případě, že je u konkrétní nabídky zapsána jiná hodnota upřednostnění, je platná hodnota v nabídce.

 

Požadavky stálých aktivních zákazníků jsou automaticky řazeny přednostně, realizace tak je ve většině případů rychlejší i bez placeného upřednostnění.

Pro stálé zákazníky je poskytována sleva na ručené zkrácení až do výše 100%, jestliže četnost takových požadavků zákazníka je menší než u 10% objednávek, při častějších upřednostnění je následně snižována o 50%, 40% a 30%.

 

U více technologicky odlišných položek je počítáno největší snížení, druhé jako 50 % a každé další jako 25 % hodnoty upřednostnění.