Více

Pokud je v kalkulaci uvedena cena za prvotní grafické zpracování, míní se tím cena za prvotní zpracování náhledu dle dodaných informací. Při přesných a jasných informacích je takové zpracování dostačující pro následující výrobu. Po zaslání prvotního grafického náhledu je v ceně zahrnuta jedna neobsahová grafická úprava dle požadavku zákazníka. Tato úprava zdarma slouží k upřesnění představy například velikosti písma, umístění grafických prvků atd. V úpravě zdarma nejsou zahrnuty obsahové změny a změny v důsledku chybného zadání pro prvotní zpracování.

Grafické práce nad rámec prvotního zpracování se řídí ceníkem grafických prací.

Cena platí za předpokladu, že budou dodány obrazové prvky v kvalitě odpovídající technologii následné výroby, loga a jiné perokresbové prvky v křivkách a text v elektronické podobě - textová forma (nikoliv sken textu). Barevnost bude dodána v hodnotách CMYK případně odpovídající technologii zpracování. Při dodání barevného podání v jiném barevném složení bude barva automaticky převedena s rizikem odlišnosti odstínu oproti předpokladu.

Nepřesná a jiná forma dodání podkladů pro zpracování zvedá potřebný čas zpracování a tím i cenu služeb za zpracování ať již produkčních nebo grafických prací.

 

Nejčastější chyby v dodaných podkladech:

  • Logo v jpg, png, gif - často z vlastního webu.
  • Logo ve vektorové formě s písmem (písmo u loga musí být převedeno na vektory).
  • Dodání barev v RGB.
  • Chyby v textu (doporučujeme řádnou kontrolu před zadáním do zpracování, oprava zvedá čas grafických prací

Před úhradou zálohy je možné u snadnějších požadavků poskytnout pouze služby v rozsahu prvotního grafického zpracování tedy maximálně 2 náhledy. Případné další požadované úpravy je možno zpracovat po potvrzené úhradě zálohy.