• 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005

Termín zpracování

Základní termín zpracování je uveden u každé kalkulace jako počet pracovních dnů od splnění náležitostí.

Termín je vypočítáván automaticky dle rozsahu a náročnosti konkrétního požadavku včetně nutného řazení do výroby.

Například požadavek s termínem zpracování 3 dny, u kterého jsou náležitosti splněny v úterý, v 10:00 je standardně expedován nejpozději v pátek do 10:00 Jelikož jsou zakázky řazeny dle aktuálního plánu výroby, může se stát, že bude již dříve naplánováno obdobné zpracování na stejné technologii a materiálu jako Váš požadavek, tím může být i Váš požadavek rovnou zpracován. Takovou shodou může dojít k expedici v kratším, než uvedeném termínu. Zkrácené zpracování termínu, při této situaci není formou upřednostnění, ale standardním výrobním zpracováním, které není ovlivněno požadavkem ze strany zákazníka. Tuto situaci není možno prověřit předem.

Pokud je zákazníkem vyžadován ručený zkrácený termín zpracování, je možno využít možnosti placeného upřednostnění výroby. Cena upřednostnění je závislá na standardním počtu dnů uvedených v kalkulaci a požadovaném počtu dnů (hodin). Termín je vždy počítán od splnění náležitostí jako pracovní dny (hodiny).

V opačném případě, kdy zákazník umožní zpracování v termínu delším jak 3 dny, oproti standardnímu termínu zpracování, je poskytována sleva výroby až do výše 7% hodnoty takto prodlouženého požadavku.

Možnost zkrácení základního termínu zpracování, bez placeného upřednostnění, je možná při rezervaci termínu zpracování předem. Taková rezervace umožňuje naplánovat zařazení do zpracování dříve, než jsou splněny náležitosti. Bezplatná rezervace kapacit je poskytována pouze stálým aktivním zákazníkům.

Standardní pracovní den je počítán Po-Čt od 8:00 do 17:00
v Pátek a den před pracovním volnem od 8:00 do 15:00
Náležitosti splněné mimo tento čas jsou brány jako splněné následující pracovní den v 8:00.

 

Možnosti zkrácení termínu zpracování

(upřednostnění zpracování)

 

Při požadavku

  standardní termín zpracování v pracovních dnech
2 dny 2,5 dne 3 dny 3,5 dne 4 dny 5 dnů 6 dnů 7 dnů 8 dnů 9 dnů 10 dnů
p
o
ž
a
d
o
v
a
n
ý

t
e
r
m
í
n
10 dnů sleva 7% sleva 6% sleva 6% sleva 5% sleva 5% sleva 4% sleva 3% sleva 2%      
9 dnů sleva 6% sleva 5% sleva 5% sleva 4% sleva 4% sleva 3% sleva 2%       150 Kč
8 dnů sleva 5% sleva 4% sleva 4% sleva 3% sleva 3% sleva 2%       150 Kč 300 Kč
7 dnů sleva 4% sleva 3% sleva 3% sleva 2% sleva 2%       150 Kč 300 Kč 500 Kč
6 dnů sleva 3% sleva 2% sleva 2%         150 Kč 300 Kč 500 Kč 800 Kč
5 dnů sleva 2%           150 Kč 300 Kč 500 Kč 800 Kč 1 300 Kč
4 dny           150 Kč 300 Kč 500 Kč 800 Kč 1 300 Kč 1 800 Kč
3,5 dne         150 Kč 300 Kč 500 Kč 800 Kč 1 300 Kč 1 800 Kč  
3 dny       150 Kč 300 Kč 500 Kč 800 Kč 1 300 Kč 1 800 Kč    
2,5 dne     150 Kč 300 Kč 500 Kč 800 Kč 1 300 Kč 1 800 Kč      
2 dny   150 Kč 300 Kč 500 Kč 800 Kč 1 300 Kč 1 800 Kč        
1,5 dne 150 Kč 300 Kč 500 Kč 800 Kč 1 300 Kč 1 800 Kč          
1 den 300 Kč 500 Kč 800 Kč 1 300 Kč 1 800 Kč Cena upřednostnění dle požadovaného ručenéhočasu zkrácení výroby.
Termíny jsou uvedeny v pracovních dnech (hodinách) od splnění náležitostí.
6 hod 500 Kč 800 Kč 1 300 Kč 1 800 Kč  
3 hod 800 Kč 1 300 Kč 1 800 Kč    

 

Zkrácení termínu na 50% a méně základního času musí být potvrzeno předem, možnost upřednostnění závisí na aktuálních časových možnostech výroby. Při takovém zkrácení termínu bere objednavatel na vědomí, že není možno zaručit náš vysoký standard kvality a může dojít k jeho snížení ať již z důvodu nemožnosti standardního servisního zásahu do technologie při nedokonalém výstupu, tak pro případné nedodržení technologických časů a postupů. Nedokonalost způsobená takovýmto upřednostněním není brána jako důvod k případné reklamaci. Ručené dodržení kvality při požadavku upřednostnění je možno přikoupit za cenu 4 násobku příslušného upřednostnění, minimálně však 2 000 Kč (cena rezervace servisního zásahu - pokud to časování umožňuje).

V případě, že je u konkrétní nabídky zapsána jiná hodnota upřednostnění, je platná hodnota v nabídce.

 

Požadavky stálých aktivních zákazníků jsou automaticky řazeny přednostně, realizace tak je ve většině případů rychlejší i bez placeného upřednostnění.

Pro stálé zákazníky je poskytována sleva na ručené zkrácení až do výše 100%, jestliže četnost takových požadavků zákazníka je menší než u 10% objednávek, při častějších upřednostnění je následně snižována o 50%, 40% a 30%.

 

U více technologicky odlišných položek je počítáno největší snížení, druhé jako 50 % a každé další jako 25 % hodnoty upřednostnění.

 


Základní časy a jejich výpočet:

2 dny - Maloformátový a malonákladový tisk na skladové materiály s pravoúhlým formátováním (do 3 000 kusů formátu A3 / 6 000 kusů A4 / 12 000 kusů A5 / 24 000 kusů A6 ...)
Například: letáky, plakáty, vizitky

3 dny - UV tisk, Velkoformátový tisk, Vláknový laser, CO2 laser, Fréza
například: roll-up, banner, značení desek a 3D předmětů, výřezy deskových materiálů

 

Dokončovací zpracování - časy které se přičítají k základním časům a poskytují maximílní kvalitu:

 • 0,5 až 1 den - bigování, perforace, skládání
 • 0,5 až 2 dny - tvarový ořez, kompletace, dokončení, speciální balení, kroužková vazba, šití skobičkou (V1) ...
 • 2 až 3 dny - laminace, lepení lisů (V2) Zkrácení tohoto času může mít negativní vliv na výdrž zpracování.
 • 2 až 6 dnů - lepení, barvení a lakování frézovaných materiálů, dodávka materiálů, které nejsou drženy skladem.

Čas se sčítá dle technologického postupu a počtu kroků požadavku. Rozsah termínů je dán požadovaným nákladem.

 


Minimální technologické časy a rizika při zkrácení termínů (pro minimální náklady):

 • Přípravné práce 10-40 minut (formátování materiálu, vybalování, seřízení stroje ...)
 • Maloformátový tisk
  • minimální čas: 10 minut
  • rizika: žádná
 • Kroužková vazba
  • minimální čas: 10 minut
  • rizika: žádná
 • Vlákninový laser
  • minimální čas: 15 minut
  • rizika: žádná
 • Bigování, perforace, skládání, šití skobičkou (V1)
  • minimální čas: 30 minut
  • rizika: žádná
 • UV tisk
  • minimální čas: 30 minut
  • rizika: žádná
 • CO2 laser
  • minimální čas: 30 minut
  • rizika: žádná
 • tvarový násek a výsek
  • minimální čas: 45 minut
  • rizika: žádná
 • Fréza
  • minimální čas: 45 minut
  • rizika: žádná
 • Velkoformátový tisk
  • minimální čas: 45 minut
  • rizika: dostatečně nezaschlá barva je náchylnější k mechanickému poškození, při expedici v roli se může přilepit
 • Laminace
  • minimální čas: 45 minut
  • rizika: snížená adheze (přilnavost), zejména v kombinaci s následným formátováním může docházet ke svévolnému "loupání" v okrajích.
   Maximální přilnavosti je dosaženo, pokud je laminace zahájena nejdříve 24 hodin po dokončení tisku a následné formátování nejdříve za 24 hodin po dokončení laminace.
 • Lepení listů (V2)
  • minimální čas: 1 hodina
  • rizika: nedostatečné uchycení lepidla - vypadávání listů.
   Maximální výdrže je dosaženo po 24 hodinách od aplikace lepidla. Finální formátování je doporučeno po tomto čase.
 • Dodávka materiálu, které nejsou drženy skladem
  • minimální čas: 3 hodiny
  • rizika: žádná, ovšem dramaticky prodražuje náklady na přepravu, které tak nejsou zahrnuty v základní kalkulaci.
 • Lepení, barvení a lakování materiálů
  • minimální čas: 4 hodiny
  • rizika: nedostatečně zaschlá barva, slabší krytí barvy (čas neumožňuje více vrstev), poškození barvy při další manipulaci, uchycení barvy k obalu při transportu
 • Dokončovací práce 10-40 minut (formátování po tisku, kompletace, balení ... )

Rozdíl mezi technologickým a základním čašem je daný mimo jiného nutností řazení zakázky do fronty zpracování na konkrétním stroji.
U každého zkrácení platí, že čím blíže je požadovaný termín k času technologického minima, tím větší pravděpodobnost popsaného rizika. Stejně tak platí riziko lidského faktoru při snaze úspory času v nepřesném zadání.

Některá zkrácení času jsou možná díky použití odlišného - dražšího technologického postupu, který snižuje rizika způsobená nedodržením správných technologických postupů / časů.