• 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005

Mám super grafika …

Mám super grafika, který zpracuje data sám. To je velmi častý předpoklad a omyl při spokojenosti s prací grafika u předešlé práce, například s návrhem webu, který od takového grafika dostali.

 

Pokud Váš grafik pro Vás bude poprvé zpracovávat data pro výrobu, je třeba vědět, zda se jedná o grafika, který má zkušenosti se zpracováním takovýchto dat.

Označení „grafik“ je vžitý pojem jako „doktor“ pro lékaře. Stejně jako v medicíně se „doktor“ specializuje na část svého oboru a neexistuje žádný, který by byl „dobrý ve všem“, stejně tak je to u „grafika“. Proto neznamená, že šikovný grafik co navrhnul krásný web je zárukou dobrých podkladů pro výrobu. Zpracování dat pro web nebo pro výrobu je stejně odlišné jako problematika neurologie a dermatologie a přitom oboje řeší „doktor“. Pro grafiky, kteří nemají zkušenosti s výrobou, nabízíme popisky nejzákladnějších pravidel a pojmů, které je nutno dodržet a jsou nejčastější chybou v začátku. Nejedná se o žádné složité postupy (na rozdíl od medicíny), ale je nutno nastudovat alespoň základy, jelikož například od webové grafiky, kde vidí grafik barvy a rozložení prakticky ve výsledné formě je zpracování podkladů pro výrobu teprve začátkem více či méně složitého výrobního procesu.

 

Pro představu odlišností „grafika“ jen základní rozdělení:

  • Kreativní grafik – může malovat třeba někde na U rampě základní náčrty a myšlenky grafiky
  • Bitmapový grafik – pracuje zejména s fotografií (retušér), které upravuje dle požadavku
  • Vektorový grafik – zpracovává loga, symboly a jiné prvky, které mají na rozdíl od bitmap „ostrý okraj“
  • Další kteří ovšem nepatří k našemu oboru, jako je animace, 3D, interaktivní, televizní ...
  • Textař – není grafikem, jen pro doplnění nejběžnějšího celku uvádím, jelikož dobré zpracování textu je samostatným oborem 

 

Na konci je pracoviště DTP, kde se sloučí všechny výše uvedené do jednoho celku. DTP operátor musí mít znalosti jak z grafiky, tak z potřeb technologie, pro kterou výstup připravuje. Při externí spolupráci takové detaily poskytuje výrobce. Pro nás se jedná o tiskové PDF ve standardu PDF/X-1a – popis na www.qp.cz/tiskove-pdf  - Pro vznik takového PDF opravdu nestačí „uložit jako PDF“

Detailnější popis DTP na - www.cs.wikipedia.org/wiki/Desktop_publishing 

 

Pouze větší grafická centra mají opravdové specialisty s hlubokou znalostí, kterým samouk bez praxe, i když je velmi šikovný, nemůže konkurovat. To neznamená, že nemůže zpracovat dobrý výsledek s vyhovujícími podklady pro výrobu, pokud jej jeho práce zajímá, má k ní zodpovědný přístup a je ochotný nastudovat i trochu teorie.

Tedy, prosím, neoznačujme „grafikem“ každého, kdo si ilegálně stáhnul Photoshop a umí v něm klikat, stejně tak jako nenazýváme „doktorem“ každého, kdo umí dát náplast na odřené koleno.