• 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005

 

V případě že je vznesen dotaz na cenu výrobku, je kalkulována cena výroby s nedělitelnými službami jako je příprava výroby atd. Nejsou ovšema započítány případné jiné služby, které nebyly v kalkulaci požadovány, například grafické zpracování podkladů. Tyto služby jsou případně v kalkulaci uvedeny samostatně - jsou na sobě nezávidlé.

Nabízíme tak více možností kalkulace   

 1. Výroba - základní cena.

  Cena pouze za zpracování výrobku dle požadavku zákazníka při dodání profesionálních podkladů pro výrobu nevyžadující zásah našeho grafika - podklady přímo do stroje

 2. Výroba včetně služeb

  Jako bod 1. doplněný o služby, například:
  grafické zpracování - návrh, náhled, podklady pro výrobu ...
  produkční práce - konzultace vhodného řešení, materiálů, technologie, optimalizace ...
  expedice na adresu (či více adres)
  atd.

 3. Agenturní zpracování

  jako bod 2. ovšem cena výroby je oproti samotné výrobě navýšena na 130 až 175%, cena služeb je navýšena na 150 až 300%
  U agenturního zpracování jsou poskytovány abstraktnější informace při využití maxima cizojazyčných označení.
  Jednání je vedeno ve společenském nebo značkovém, oděvu nad šálkem lahodné kávy. Případně Hipster stylu ve fastfoodu.
  Pokud si zákazník nepřeje využít know how z praxe, nejsou zákazníkovi vymlouvány jiné než požadované postupy.
  Může tak být například tištěna 5 metrová reklama s pohledovou vzdáleností 15 metrů ve foto kvalitě. To i s vědomím, že taková kvalita nezvyšuje efekt a pohledovou kvalitu, ale radikálně zvyšuje cenu realizace - ovšem při předání vypadá super i z jednoho metru.